Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Matilda Magnusson och nås på telefonnummer 018-727 55 41 

22 september 2017