Kontakt

Biträdande förskolechef
Monica Junefelt
Förskolechef
Karin Sjölin

Avdelningar
Hugin 018-727 55 43
Munin 018-727 55 42
Körsbäret 018-727 84 72
Dalen 018-727 84 73

15 januari 2018